Základy koučování pro manažery

Cílem tohoto tréninku je objasnit účastníkům hlavní principy koučování jako moderního způsobu řízení lidí a procvičit základní techniky koučovacího přístupu. Absolventi kurzu se naučí aplikovat koučovací přistup ve své manažerské praxi a tím využívat skutečný potenciál svých zaměstnanců a podřízených, rozvíjet jejich kreativní myšlení a podporovat jejich osobní rozvoj, schopnost efektivně zvládat problémové situace a převzít zodpovědnost za jejich řešení.

Termín:2.1. - 31.12.2024
Místo konání:Spartakovců 6014/3, Ostrava-Poruba 708 00, případně u klienta
Lektor:

Adam Wojtovič

Jan Katolický

Kód kurzu:24-ZKM-1
Přínos:
  • získáte přehled o tom, co je koučink, jak funguje a jaké výhody může přinášet jeho použití v každodenní manažerské praxi
  • naučíte se rozlišovat mezi poradenstvím, mentoringem a koučováním
  • na základě praktických ukázek, modelových situací a her si osvojíte základní koučovací dovednosti potřebné pro efektivní vedení koučovacího rozhovoru
  • budete umět rozlišovat mezi dobrými (koučovacími) a špatnými (direktivními, sugestivními) otázkami
  • pochopíte výhody a nevýhody koučinku jako nástroje komunikace, jeho přínosy, ale i nevhodnost jeho aplikace v některých situacích (koučovaný není otevřen změně/reflexi nebo nechce převzít zodpovědnost)
  • uvědomíte si hlavní přínosy koučování (motivace, osobní růst, rozvoj krealitního myšlení, převzetí zodpovědnosti)
  • prohloubíte své kompetence v oblasti osobního rozvoje a komunikace
Skupina:

max 8 - 12 účastníků v kurzu

Rozsah:

2 tréninkové dny, celkem 16 hod v čase 9.00 - 17.00 hod

Cena za kurz: na vyžádání

Kontakt

Napište nám


Přihlášení do databáze