Trenéři soft-skills

 

Adam Wojtovič

Po absolvování studia anglické filologie na UP v Olomouci a mezinárodního marketinku ve švédském Umea úspěšně dokončil certifikovaný program pro profesionální kouče (ICF ACC) podle metodiky Results Coaching Systems, v letech 2012 - 2014 dvouletý kurz Integrovaný kouč a v roce 2015 završil jednoletý Supervizní výcvik. Vede tréninky a školení v České republice, na Slovensku a v Rakousku.

...více

Jan Katolický

Během studia anglické filologie na UP v Olomouci absolvoval jednoleté studium financí a managementu na univerzitě St. Andrew's Presbytarian College, v Severní Karolině. V roce 2006 absolvoval manažerský program „MBA v kostce“. V letech 2010 – 2012 úspěšně dokončil certifikovaný program pro profesionální kouče (ICF ACC) podle metodiky Results Coaching Systems, v letech 2012 - 2014 dvouletý kurz Integrovaný kouč a v roce 2015 završil jednoletý Supervizní výcvik. Vede tréninky a školení v České republice, na Slovensku a v Rakousku.

...více

Veronika Nevolová

Okouzlena moudrostí prastarého Buddhova učení aplikuje tyto praktické principy v rámci svých originálních tréninků (mindful solutionsTM) zaměřených především na sebepoznání, emoční management, komunikaci a koučování (mindful coachingTM). Ráda vede své posluchače „za pouhé poučky“ a pomáhá jim porozumět tomu, jak věci fungují. Rok co rok se vrací na Srí Lanku pro novou inspiraci, zklidnění a poznání. Kromě práce s manažery a školení soft-skills se věnuje výcviku nových psychoterapeutů a provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi.

...více

Petra Crhák

Absolvovala na VŠB TU v Ostravě, kde o 7 let později v oboru Systémové inženýrství a informatika dokončila svá doktorksá studia a vědeckou práci na téma Řízení rizik v malých a středních podnicích. 7 let pracovala ve společnosti RPIC-ViP jako Konzultantka, projektová manažerka a školitelka s přímou vazbou na CzechInvest. V letech 2013 - 2020 pracovala pro mezinárodní ICT společnost Tieto jako programová, risk, portfolio, krizová a delivery manažerka se zaměřením na velké tranformační projekty interní a zákaznické. 

...více

Kontakt

Napište nám


Přihlášení do databáze