Firmy

Nabízíme Vám více než běžné jazykové kurzy. Naše programy jsou uzpůsobeny tak, aby dlouhodobě vedly k aktivnímu zdokonalení Vaší jazykové úrovně a zároveň na ně bylo možno navázat v rámci tréninků soft-skills v angličtině. Vycházíme z předpokladu, že Vaším hlavním cílem je aktivně používat angličtinu ve své práci.

Sami si volíte čas, kdy se bude kurz konat, délku kurzu, tempo výuky a její rozsah, tematické zaměření kurzu, místo výuky – v našich prostorách, nebo u vás na pracovišti.

Při sestavování firemních jazykových kurzů na klíč vycházíme z následující struktury:

1. ANALÝZA POTŘEB
  • Při analýze potřeb vycházíme vstříc vašim představám, abychom však učinili kurz co nejefektivnějším...
  • ptáme se na vaše zkušenosti s jinými kurzy a učebními materiály; co vás obohatilo, co bylo nepotřebné, co bychom zbytečně opakovali
  • zjišťujeme vaše profesní požadavky na komunikaci v angličtině,
  • zjišťujeme vaši jazykovou úroveň atd.
2. NÁVRH OBSAHU
Na základě analýzy vašich potřeb navrhneme program kurzu tak, aby co nejlépe odpovídal vaší profesi, zkušenostem, časovým možnostem, stávající jazykové úrovni a vašim konkrétním cílům.

3. UČEBNÍ MATERIÁLY
Volba učebních materiálů vychází částečně z obsahu kurzu. Běžně používáme celou škálu učebních pomůcek. Navíc zde můžeme zahrnout i vaše vnitropodnikové materiály (faxy, e-maily, výroční zprávy), čímž výuku ještě více přiblížíme vašemu reálnému pracovnímu prostředí.

4. TEMPO KURZU A HODNOCENÍ
Tempo kurzu volíme tak, aby odpovídalo vaší jazykové úrovni a požadavkům na intenzitu, přičemž ho společně s vámi hodnotíme, aby náročnost programu byla adekvátní.

5. CÍL KURZU
Věříme, že každý kurz musí mít směr a konkrétní cíl. Učíte se jazyk pro radost? Potřebujete jej ke své práci? Chcete absolvovat mezinárodní jazykovou zkoušku? Řekněte nám to! S vaší pomocí může být program ještě kvalitnější.

Kurzy je možné zajistit a záhájit kdykoli v průběhu roku. Pro bližší informace a cenovou nabídku nás, prosím, kontaktujte zde

Všechny kurzy je možno hradit přes Cafeterii -Sodexo, Edenred i Benefit Plus

 

 

...volte jazykové kurzy angličtiny s Escholou

Kontakt

Napište nám


Přihlášení do databáze