Rozřazovací test

Vyzkoušejte si náš orientační rozřazovací test a zjistěte svou aktuální jazykovou úroveň, abyste se mohli snáze orientovat v nabídce našich jazykových kurzů. Po vyplnění klikněte na tlačítko "Vyhodnotit" pro zobrazení výsledku.

Osobní údaje

* - takto jsou označeny povinné položky
1. John is English. ......... an English boy.
He is
She is
It is
I am
...Nevím
2. This is a pen. Those ............ books.
is
am
are
be
...Nevím
3. I'm English. .......... French?
You're
Are you
Are
You
...Nevím
4. I speak English. She .............. Japanese.
speaking
do speak
speaks
are speaking
...Nevím
5. "What ...........?" "I'm a student."
do you
do you do
you do
are you doing
...Nevím
6. I'm sorry, I ............ understand.
no
not
doesn't
don't
...Nevím
7. " ............ you like a cup of tea?" "Yes, please."
Would
Could
May
Do
...Nevím
8. "Where ......... now?"
lives he
is he living
does he lives
he living
...Nevím
9. That isn't your coat. It's ........... coat.
me
my
I
he
...Nevím
10. Take your coat. It ........... rain.
is going to
will
is
has
...Nevím
11. No, I don't want ........... tomatoes.
some
a
they
any
...Nevím
12. "Where ........... yesterday?" "I was at home."
you were
you was
you
were you
...Nevím
13. "Why not go to the National Gallery?" "I ............. there yesterday."
go
went
've gone
come
...Nevím
14. "Where .............. yesterday?" " I didn't go anywhere."
went you
did you went
did you go
was you go
...Nevím
15. You ......... work hard to pass the examination.
must
can
were
do
...Nevím
16. My French is very good. I speak French ............ .
good
bad
well
badly
...Nevím
17. I ......... to Russia.
have never been
been have never
haven't never been
never been
...Nevím
18. Richard ............ the tickets.
already bought
has already buy
has already bought
buy
...Nevím
19. Don't go out . It ......... rain.
can
may
did
was
...Nevím
20. Richard ......... to a girl when I saw him.
talk
talking
will talk
was talking
...Nevím
21. My sister ......... for my birthday.
gave me a book
gave to me a book
gave a book me
me gave a book
...Nevím
22. The man ........... came yesterday is very rich.
he
who
has
when
...Nevím
23. John is good at football but Richard is........
good
well
gooder
better
...Nevím
24. John ........... since he left school.
was working
works
has been working
will be working
...Nevím
25. "Please be quiet." He told me ............ .
be quiet
to be quiet
that be quiet
that I be quiet
...Nevím
26. "I'm a student." He told me that ............... a student.
I am
I was
he was
he is
...Nevím
27. Susan will come to tea if you .............. her.
asks
ask
asked
will ask
...Nevím
28. I'm not as clever as you. You are ....... than I am.
clever as
cleverer as
clever than
more clever
...Nevím
29. When I was a child I ............... a lot of sweets.
use eat
eat
used to eat
am used to eat
...Nevím
30. " .............. Romeo and Juliet?" "Yes. I saw it on Wednesday."
Did you seen
Have you seen
Will you see
Do you see
...Nevím
31. The house ........... last year.
built
has built
was built
is built
...Nevím
32. Mary enjoys ............. in London.
to live
living
having living
when lived
...Nevím
33. I think you'd better ......... to the Doctor.
to go
go
going
to going
...Nevím
34. Tea will be ready when you .......... home.
gets
get
will get
shall get
...Nevím
35. If I were you .............. home.
I'd go
I go
I'll go
I'm go
...Nevím
36. "Have you finished?" He asked me ............ .
have I finished
if I have finished
if I had finished
if I finished
...Nevím
37. They ........... so much they went to sleep in the garden.
were eating
had eaten
have eaten
eating
...Nevím
38. I like him. He makes me ............ .
laughing
laughter
laugh
to laugh
...Nevím
39. Would you mind .......... me a cigarette, please?
give
giving
to give
having given
...Nevím
40. What about ............ to the cinema tonight?
go
to go
we go
going
...Nevím
41. I ............. here for 5 years in November.
'll be
will be
'll have been
will have
...Nevím
42. I wish I ........... lot of money.
had
have
will have
would have
...Nevím
43. He's rather dirty. He ............... a bath before he came here.
should have
has had
should have had
would have
...Nevím
44. If you ............ gone to the party you would have seen him.
had
would have
have
should have
...Nevím
45. "Where is Piccadilly Circus ?" She asked me where .............
Piccadilly Circus was
is Piccadilly Circus
Piccadilly Circus
was Piccadilly Circus
...Nevím
46. The streets are wet. It ......... raining.
must have
must have been
had to
must to be
...Nevím
47. He's too old to paint the house himself, so he ............. .
is painted the house
is having his house painted
is doing to paint his house
is having painted his house
...Nevím
48. I'd rather you ............ later. I'm busy now.
come back
will come back
came back
had come back
...Nevím
49. Supposing you ............. there again. What would you do?
will go
went
going
will have gone
...Nevím
50. "Can I phone you at 8.00?" "No, I .............. . "
would eat then
shall have eaten then
shall eat then
shall be eating then
...Nevím

Kontakt

Napište nám


Přihlášení do databáze