Řízení projektů nejen pro začátečníky

Co je práce, když ne nekonečný řetězec projektů? Ať už pracujete sami, nebo v týmu, úkoly se málokdy podaří dokončit v jediném kroku, což znamená, že pokud chcete práci úspěšně a efektivně dokončit, je nezbytné zorientovat se v oblasti projektového řízení.

Tento trénink je ideálním úvodem do řízení projektů pro vás a váš tým. Naučte se a své lidi jednotlivé fáze řízení projektu, od zahájení až po dokončení, a umožněte jim plánovat a realizovat vícekrokový proces. Tento praktický trénink projektového řízení nejen pro začátečníky pokrývá vše od určení proveditelnosti, delegování úkolů, sledování postupu a vyhodnocování výsledků.

Stejně tak pomůže vašim zaměstnancům a vedoucím týmů získat během chvíle dovednosti v oblasti řízení projektů a umožní jim s jistotou realizovat každý budoucí projekt.

"Lektorka je velmi zkušená, evidentně s velkou praxí. Výborná komunikace. Přínos kurzu vidím v utřídění myšlenek ohledně projektového managementu, získání řady užitečných poznatků, vyzkoušení znalostí na reálném projektu. Kurzu nemám co vytknout, pouze bych si přál na něj po čase navázat a sdílet zkušenosti."

(Jaroslav)

Další hodnocení kurzu účastníky naleznete zde...

Termín:1.1. - 31.12.2022
Místo konání:Spartakovců 6014/3, Ostrava - Poruba 708 00, případně u klienta
Lektor:

Petra Crhák

Kód kurzu:22-RP-1
Přínos:
 • seznámíte se s projektovou terminologií a principy 
 • osvojíte si moderní trendy a přístupy k řízení projektů 
 • budete umět aplikovat znalosti těchto technik a nástrojů v praxi 
 • prohloubíte své sebepoznání i chápání jak funguje celý projektový cyklus 
 • vyzkoušíte si celý projekt na “vlastní kůži”
Rozsah:

OBSAH


Zahájení projektu 

 • Co je a není projekt?
 • Jak vytvořit projektový záměr?
 • Jak identifikovat zúčastněné strany a zdokumentovat požadavky?

Plánování projektu 

 • Jak rozhodnout a nadefinovat úkoly k dosažení cílů projektu?
 • Jak efektivně plánovat, aby se maximalizovala produktivita?
 • Jak vytvářet podpůrné plány?

Realizace projektu

 • Jaké jsou procesy realizace projektu?
 • Jak zaručit dosahování nadefinovaných cílů?
 • Jak provádět plánování "řízení změn”?

Monitorování projektu 

 • Jak monitorovat fázi realizace?
 • Jak reportovat zúčastněným stranám?

Uzavření projektu

 • Co by měla obsahovat uzávěrka projektu?
 • Jaké jsou dopady neuzavření projektu?
 • Jak úspěšně uzavřít projekt?
 • Jaké jsou podpůrné procesy?

 

ROZSAH

intenzivní trénink v celkovém rozsahu 2+1 školící den, v čase  9.00 – 17.00 hod pro 9 -16 účastníků

Cena za kurz: na vyžádání

Kontakt

Napište nám


Přihlášení do databáze