Základy koučování pro manažery

Cílem tohoto tréninku je objasnit účastníkům hlavní principy koučování jako moderního způsobu řízení lidí a procvičit základní techniky koučovacího přístupu. Absolventi kurzu se naučí aplikovat koučovací přistup ve své manažerské praxi a tím využívat skutečný potenciál svých zaměstnanců a podřízených, rozvíjet jejich kreativní myšlení a podporovat jejich osobní rozvoj, schopnost efektivně zvládat problémové situace a převzít zodpovědnost za jejich řešení.


Cíl/přidaná hodnota/přínosy pro účastníka

  • Získá přehled o tom co je koučink, jak funguje a jaké výhody může přinášet jeho použití při každodenním vedení lidí
  • Naučí se rozlišovat mezi tradičním delegováním, metoringem a koučováním
  • Na základě praktických ukázek, modelových situací a her (role-playing) si osvojí základní koučovací dovednosti potřebné pro efektivní vedení koučovacího rozhovoru
  • Bude umět rozlišovat mezi dobrými (koučovacími) a špatnými (direktivními, sugestivními) otázkami
  • Pochopní výhody a nevýhody koučinku jako nástroje moderního řízení lidí, jeho přínosy, ale i nevhodnost jeho aplikace v některých situacích (zaměstnanec není otevřen změně/reflexi nebo nechce převzít zodpovědnost)
  • Uvědomí si hlavní přínosy koučování (motivace, osobní růst, rozvoj kreativního myšlení, převzetí zodpovědnosti)
  • Prohloubí své manažerské kompetence v oblasti moderního leadershipu

...volte ta správná slova

NÁZEV KURZUTERMÍN KURZUKÓD KURZUCENA KURZU
Základy koučování pro manažery1.1. - 31.12.202220-ZKM-1Detailna vyžádáníKontaktovat

Kontakt

Napište nám


Přihlášení do databáze