Týmový wellness

“Wellness je velice široký pojem, obsahující jak stránku ducha, tak těla. Primárně, slovo wellness znamená cestu k souladu mysli, duše a těla. Cílem je, aby se člověk cítil dobře, což by tedy mělo plynout z duševnífyzickéokolní a sociální pohody.“

 (Wikipedie)  

Wellness nebo také well-being je stav, kdy je nám dobře, cítíme se  šťastní a dosahujeme výsledků, které nám dávají smysl a přinášejí spokojenost. V práci, kde trávíme největší část svého aktivního života, jsme ovlivněni svými vztahy s ostatními členy týmu, často jsme více či méně vzájemně závislí na našich cílech, schopnostech a dovednostech. Ne nadarmo se říká, že řetěz je právě tak silný, jako jeho nejslabší článek.                                                                                                    

Cílem programu týmový wellness je nabídnout účastníkům prostor, aby se v dnešní uspěchané době zastavili a společně se zamysleli nad tím, jak fungují jako tým i jako jednotlivci. Bude řeč o tom, jaké jsou naše sny, vize a cíle. Budeme je společně sdílet, formovat i formulovat a na konci se rozejdeme s jasnou představou, kam a jak dál, abychom byli co nejúspěšnější a měli se „well“.

Hlavním rozdílem oproti programům zaměřeným na team-building je to, že většina aktivit je vedena formou týmového koučování, kdy jsou aktivně zapojeni všichni účastníci workshopu. Cílem těchto interaktivních cvičení, her a situací je lepší (sebe)poznání všech členů týmu, definování silných stránek a zdrojů, které má tým k dispozici a následně stanovení společné vize a cílů pro následující období.

Tento originální rozvojový program zahrnuje:

 •  1 - 3 tréninkové dny – (jednodenní prezenční workshopy)
 • účast dvou lektorů/koučů po dobu celého programu
 • 3 individuální koučovací setkání – volitelné v rámci doprovodného programu Individuální koučink

 Cíle a hlavní přínosy programu

 •  lépe poznat sebe i druhé
 • získat vzájemně zpětnou vazbu na to, jak „well“  se týmu daří a jak to vidí ostatní
 • definovat silné stránky a zdroje týmu
 • nastavit společnou vizi a cíle na další rok/období
 • zlepšit komunikaci a vztahy v týmu a nastavit cestu, jak dosáhnout společných cílů

Obsah programu                                                                         

 (Sebe)poznání                                                                                                                                   

 • Co o mně ostatní ještě nevědí a mohli by vědět
 • Kolo rovnováhy – osobní well-being
 • Skupinová škála v prostoru – skupinové cvičení na „měření“ wellness celého týmu
 • Úžasný pestrobarevný plášť – interaktivní cvičení na silné stránky a zdroje

Vize a cíle                                                                                            

 • Týmová Olympiáda aneb „We are the Champions“ – skupinové cvičení na nastavení společné vize
 • Olympijský trénink – skupinový workshop na téma „Jak se připravit na Olympiádu“
 • Workshop – nastavení konkrétních kroků na následující období
 • Společná reflexe a zhodnocení 1.části programu

Uvedený obsah je navržen tak, aby obsáhl práci ve skupinách, každá po 8 – 12 účastnících pod vedením 1 kouče. Celý tým se sejde v rámci úvodního zahájení workshopu (cca 20 min) a poté se rozdělí na dvě paralelně pracující skupiny. Toto uspořádání umožňuje větší interaktivitu, aktivní zapojení všech účastníků programu a dynamiku celého workshopu. Na závěr dne se obě skupiny opět spojí a společně sdílejí informace a uvědomění, které jim aktivity během dne přinesly. Poté je představena možnost využít doprovodné části programu Individuální koučink.

Na základě výstupů z 1. prezenčního workshopu se tým dohodne, zda má zájem o další 1- 2 dny programu s tím, že smyslem druhého prezenčního dne je především:

 • revize toho, co se již podařilo/daří v mezidobí
 • aktivity na další prohloubení vzájemného poznání, příklady a rozbor situací, které bývají pro tým náročné z hlediska komunikace, vzájemných vztahů, okolních vlivů na snahu dosahovat společných cílů a definice dalších společných kroků

Třetí závěrečný den programu je věnován

 • revize toho, co se za plánované období podařilo
 • aktivity na uvědomění toho, kam a díky čemu se týmu podařilo dosáhnout úspěchů, kam se tým posunul a co se účastníci společně naučili

Kontakt

Napište nám


Přihlášení do databáze