Radomír Nemynář

Absolvoval studium oboru Učitelství anglického jazyka a tělesné výchovy na Univerzitě Palackého v Olomouci. Po ukončení studia v r. 1977 se do r. 1993 věnoval výuce anglického jazyka na SPŠCH Ostrava. Od r. 1994 pracuje jako lektor ve firemních skupinových a individuálních kurzech všeobecné i obchodní angličtiny. Má za sebou několik pracovních a studijních stáží v anglicky mluvících zemích (mj. 3 měsíční kurz managementu na University of Lancastershire v Prestonu).

Kontakt

Napište nám


Přihlášení do databáze