Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 1. Přihlášku můžete podat prostřednictvím webových stránek www.eschola.cz, poštou, případně osobně v prostorách jazykové školy Eschola, v.o.s.
 2. Přihláška je platná po zaplacení zálohy, případně celkové ceny kurzu. Přihlášky jsou zpracovávány v pořadí v němž došly a zařazovány podle data úhrady zálohy. V případě, že nebudeme moci Vaši přihlášku z kapacitních důvodů akceptovat, bude Vám celková uhrazená částka vrácena zpět.
 3. Záloha na kurzovné ve výši 2000,- Kč je nevratná. Cena kurzu je splatná 14 dní před zahájením kurzu, nejpozději však v den zahájení kurzu. Klientovi bude umožněno zahájit studium až po uhrazení školného v plné výši, nebude-li ředitelem rozhodnuto jinak.
 4. V ceně kurzu je zahrnuto školné a doplňující výukové materiály. Kurzovné nezahrnuje náklady na učebnice.
 5. Vyučovací hodina má délku 45 minut, není-li výslovně uvedeno jinak.
 6. Délka celoročních kurzů pro veřejnost je 35 týdnů. Jsou zde již zohledněny státní svátky, vánoční a jarní prázdniny dle harmonogramu MŠMT. Dlouhodobá absence či nemoc není důvodem k navrácení části či plné výše školného. Je však možné převést kurz na jinou osobu.
 7. Ředitel společnosti si vyhrazuje právo na změnu zahájení kurzu nebo na jeho zrušení v případě nedostatečného počtu uchazečů. V tomto případě je celková uhrazená částka vrácená zpět včetně zálohy.
 8. Škola nezodpovídá za zranění či ztráty, které účastník utrpí v jejích prostorách.
 9. U přípravných kurzů na jazykové zkoušky není cena zkoušek zahrnuta v ceně kurzu. Škola nenese žádnou odpovědnost za výsledek těchto zkoušek.
 10. Veškeré nároky na slevu je nutné uplatnit při podání přihlášky. Slevy jsou poskytovány v rámci marketingových aktivit školy a nevzniká na ně právní nárok.
 11. Účastnický poplatek za kurz je smluvní. V případě pozdního nástupu či neúčasti na kurzu nevzniká nárok na jeho vrácení.
 12. Storno poplatky (Odvolání účasti na kurzu):
  14 dní před jeho zahájením - 30% ceny kurzu
  7 dní před jeho zahájením - 50% ceny kurzu
  méně než 7 dní před zahájením - 100% ceny kurzu
 13. Veškerá další ustanovení se řídí obchodním zákoníkem České republiky.

Podáním přihlášky klient souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, které nahrazuje Zákon na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb., a to pro účely správy vztahu mezi klientem a jazykovou školou. Poskytnutí údajů je dobrovolné a klient má právo tento souhlas kdykoli písemnou formou odvolat a požádat o vymazání svého záznamu z databáze jazykové školy.

Kontakt

Napište nám


Přihlášení do databáze