Základy koučování pro učitele a výchovné poradce - DVPP

Vzdělávací program Základy koučování pro učitele a výchovné poradce je interaktivní kurz akreditovaný MŠMT v souladu s  ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace pod č.j.: MSMT-25825/2018-2-708.

Kurz je určen pro učitele základních a středních škol a výchovné poradce na školách a je zaměřený na praktické využití koučinku  při práci se žáky ve věku od 7 do 19 let.


"Téma koučinku si k nám na školu našlo cestu díky Adamu Wojtovičovi již v minulém školním roce, kdy se tuto službu po dohodě s námi ve spolupráci se školním psychologem pokusil nabídnout nejdříve některým žákům. Jelikož jsem jednu z nich měla tu čest učit, všimla jsem si velké proměny, ke které u ní došlo..."


celý rozhovor o programu s Mgr. Janou Naščakovou, zástupkyní ředitele na SPŠCH Ostrava, si můžete přečíst zde


Další hodnocení programu najdete zde

Termín:1.1. - 31.12.2021
Místo konání:Spartakovců 6014/3, Ostrava-Poruba 708 00
Lektor:

Adam Wojtovič

Jan Katolický

Kód kurzu:20-DVPP-1
Přínos:
  • získáte přehled o tom, co je koučink, jak funguje a jaké výhody může přinášet jeho použití v při každodenní práci se žáky a studenty
  • naučíte se rozlišovat mezi poradenstvím, mentoringem a koučováním
  • na základě praktických ukázek, modelových situací a her (role playing) si osvojíte základní koučovací dovednosti potřebné pro efektivní vedení koučovacího rozhovoru
  • budete umět rozlišovat mezi dobrými (koučovacími) a špatnými (direktivními, sugestivními) otázkami
  • pochopíte výhody a nevýhody koučinku jako nástroje komunikace, jeho přínosy, ale i nevhodnost jeho aplikace v některých situacích (koučovaný není otevřen změně/reflexi nebo nechce převzít zodpovědnost)
  • uvědomíte si hlavní přínosy koučování (motivace, osobní růst, rozvoj krealitního myšlení, převzetí zodpovědnosti)
  • prohloubíte své kompetence v oblasti osobního rozvoje a komunikace
Skupina:
  • učitelé základních a středních škol
  • výchovní poradci na školách
Rozsah:

OBSAH:

Úvod do koučinku 

Praktický nácvik koučovacího rozhovoru podle modelu GROW 

Nastavení cíle pro koučování 

Koučovací pozice v každodenní praxi učitele/výchovného poradce 

ROZSAH:

2x2 prezenční dny, každý v rozsahu 8 vyučovacích hodin/den, 9:00 - 17:00 hod. včetně přestávek

 

 

 

Cena za kurz: 9 600,- Kč

Kontakt

Napište nám


Přihlášení do databáze