Základy koučování pro manažery

Cílem tohoto tréninku je objasnit účastníkům hlavní principy koučování jako moderního způsobu řízení lidí a procvičit základní techniky koučovacího přístupu. Absolventi kurzu se naučí aplikovat koučovací přistup ve své manažerské praxi a tím využívat skutečný potenciál svých zaměstnanců a podřízených, rozvíjet jejich kreativní myšlení a podporovat jejich osobní rozvoj, schopnost efektivně zvládat problémové situace a převzít zodpovědnost za jejich řešení.

Termín:1.1. - 31.12.2023
Místo konání:Spartakovců 6014/3, Ostrava-Poruba 708 00, případně u klienta
Lektor:

Adam Wojtovič

Jan Katolický

Kód kurzu:20-ZKM-1
Přínos:

Základní principy koučování

 • Co je koučování a jakým způsobem funguje
 • Principy koučování podle mozku (zaměření pozornosti od problému k řešení, efektivní tvůrčí myšlení)
 • Srovnání mezi tradičním managementem, mentoringem a koučovacím přístupem k vedení lidí
 • Praktické ukázky koučovacího rozhovoru

Vedení koučovacího rozhovoru

 • Aktivní naslouchání
 • Efektivní kladení otázek, situování a vyjasňování
 • Typy (ne)vhodných koučovacích otázek
 • Zaměření pozornosti od problému k řešení a převzetí zodpovědnosti

Využití koučovacích principů v každodenním leadershipu

 • Vhodné a nevhodné situace pro koučování
 • Delegování úkolů tradičním (direktivním) a koučovacím způsobem
 • Hlavní výhody a přínosy každodenního koučování na pracovišti
 • Kontrola plnění akcí a význam pozitivní zpětné vazby
 • Efektivní předávání zpětné vazby na vynikající, průměrný a slabý výkon
 • Motivace k výkonu, sebereflexe a převzetí zodpovědnosti za úkol koučovaným

Praktické ukázky a nácvik

 • Modelové situace, hraní rolí a praktická cvičení
 • Struktura koučovacího rohovoru
 • Koučovací model GROW
 • Význam pozitivní zpětné vazby (kontrola plnění úkolů, uvědomění, rozvoj kreativního myšlení, stanovení následných akcí)
Skupina:

max 8 - 12 účastníků v kurzu

Rozsah:

2x2 tréninkové dny, celkem 32 hod v čase 9.00 - 17.00 hod

Cena za kurz: na vyžádání

Kontakt

Napište nám


Přihlášení do databáze