Time Management a osobní efektivita

Hlavním cílem je naučit účastníky jak efektivně řídit svůj čas a to nejen v zaměstnání, ale i v soukromém životě tak, aby lépe dokázali rozlišovat a stanovovat priority, zohlednit svou výkonnostní křivku, reagovat na stresovou zátěž a dosáhnout spokojenosti a vyrovnanosti a tím i lepších pracovních výsledků.

Termín:1.1. - 31.12.2022
Místo konání:Spartakovců 6014/3, Ostrava-Poruba 708 00, případně u klienta
Lektor:

Jakub Řeřicha

Kód kurzu:20-TM-1
Přínos:

Trénink je určen zejména zaměstnancům, kteří se chtějí zdokonalit v plánování a efektivním využívání svého času. Jeho obsah vychází ze skutečnosti, že účastníci jsou obvykle v pracovním prostředí vystavení značnému tlaku na maximální výkon a paralelní plnění velkého množství úkolů v omezeném čase. Kurz zohledňuje, že jeho účastníci mohou být z různých úseků a na různých úrovních řízení.

 Cíl/přidaná hodnota/přínosy pro účastníky

 • zná časový kříž
 • dokáže pracovat s logickým důsledkem
 • dokáže identifikovat „žrouty času“
 • dokáže rozpoznat činnosti z oblasti klamu
 • ví jak prosazovat činnosti z kvadrantu efektivita
 • ví jak efektivně zpracovávat informace v rámci týmu
 • uvědomuje si důležitost osobního rozvoje a je pro něj motivován
 • ví jak zpracovat týdenní plán
 • uvědomuje si důležitost vlastní regenerace
Skupina:

malé skupiny (10 - 12 účastníků v kurzu)

Rozsah:

Program a obsah tréninku

Já a čas

 • Podstata řízení času
 • Stanovení cílů, dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé cíle
 • Stanovení rolí

 Matice časového managementu

 • Priority, naléhavost, důležitost, ABC metoda

Praktické rady, jak neztrácet čas

 • Paretův princip, dělení velkých úkolů, křivka výkonnosti

Analýza využívání času

 • Denní záznam, zloději času
 • Čas, který mám pod kontrolou, čas, kde mi program určují jiní
 • Úkoly, které plním

Týdenní plán

 • Principy se stavování časových plánů
 • Měsíční dobrý výkon
 • Týdenní plán
 • Denní přirozená kompetence

Dobrý a špatný multitasking

 • Jak si poradit s paralelní prací na více úkolech
 • Jak trénovat koncentraci
 • Jak mít vše hotovo a na nic nezapomenout
 • Sbírat, třídit a plánovat
 • Vykonat
 • Nastavit rutiny

 Time management a cílené budování vztahů

 • Rovnováha investované energie
 • Emocionální konta

 Time management ve vztahu k vlastnímu zdraví

 • Fyzické zdraví, strava a cvičení
 • Psychické zdraví

1 - 2 tréninkové dny, celkem 8  - 16 hod v čase 9.00 - 17.00 hod

Cena za kurz: na vyžádání

Kontakt

Napište nám


Přihlášení do databáze