Sebepoznání a osobní motivace

V dnešní dynamické době býváme často vedeni k tomu, abychom měli výsledky, výkon, měřitelné cíle znali své silné stránky a případně i oblasti pro další rozvoj. Často se nám však ale „přihodí“, že je to právě první část – tedy naše silné stránky – kterou jaksi opomíjíme a bereme ji jako jakousi samozřejmost. Vždyť tady není příliš na čem pracovat, tadynemám problém“. Mnohdy si tak ani nestačíme uvědomit jaké jsou naše skutečně silné zdroje, schopnosti a dovednosti, na kterých můžeme stavět, dále je rozvíjet a opřít se právě o ně, když se nacházíme v nějaké nové či náročné situaci. 

Hlavním cílem tohoto zážitkového workshopu je poskytnout účastníkům možnost sebepoznání a poznání rozdílů mezi lidmi, motivovat je k seberozvoji, péči o sebe sama i vztahy s druhými lidmi.

Termín:1.1. - 31.12.2023
Místo konání:Spartakovců 6014/3, Ostrava-Poruba 708 00, případně u klienta
Lektor:

Jan Katolický 

Adam Wojtovič

Kód kurzu:20-SP-1
Přínos:

Přínosy pro účastníky

 • Uvědomí si a důkladně zmapuje své zdroje, možnosti a silné stránky.
 • Inspirují se pro vzájemnou komunikaci – předsudky a stereotypy.
 • Podívají se na svůj život v širších souvislostech a získají inspiraci pro zvýšení osobní pohody.
 • Dovědí se o vlastních motivačních driverech a uvědomí si, co možná motivuje ostatní.
 • Dozvědí se něco o sobě, typologii MBTI a její smysl a uplatnění v každodenní komunikaci.
Rozsah:

PROGRAM A OBSAH

Já a mé zdroje

 • Cvičení – pět a pět prstů – mapování zdrojů a silných stránek
 • Mé vlastnosti, schopnosti a dovednosti a jak efektivně je vlastně umím využít?
 • Osobní erb – hodnoty a stereotypy, které jsme získali
 • Koláž – Já a mé zdroje
 • Noční pouť

Identita a vlastní motivace

 • Sebevnímání, sebepojetí a pohled druhých lidí
 • Role, které zastáváme – životní scénáře
 • Já a mé dary – workshop o úhlech pohledu
 • Osobní vize


POUŽITÉ METODY

Seminář je zážitkový a je zasazen do teoretického rámce psychologie osobnosti a motivace lidského jednání. Vychází z předpokladu, že účastníci během něj budou vycházet ze svých reálných zkušeností a praxe.

 • Práce ve dvojicích / malých skupinkách 
 • Prvky ze systemických přístupů ke člověku
 • Skupinové a týmové hry
 • Průběžná a závěrečná zpětná vazba na jednotlivé ukázky a individuální práce ve skupině

 

Cena za kurz: na vyžádání

Kontakt

Napište nám


Přihlášení do databáze