Sebepoznání a motivace

Hlavním cílem je poskytnout účastníkům možnost sebepoznání a poznání rozdílů mezi lidmi, motivovat je k seberozvoji, péči o sebe sama a vztahy s druhými lidmi.

Termín:1.1. - 31.12.2022
Místo konání:Spartakovců 6014/3, Ostrava-Poruba 708 00, případně u klienta
Kód kurzu:20-SP-1
Přínos:
 • získáte náhled na různé typy temperamentu – vaše silné stránky a rezervy / přínosy pro týmovou práci a možná omezení
 • budete se moci inspirovat pro komunikaci s druhými – odhalíte své přednosti, předsudky a stereotypy
 • podíváte se na svůj život v širších souvislostech a získáte inspiraci pro zvýšení osobní pohody
 • dozvíte se o provázanosti psychiky a těla, potřebě pečovat o sebe i vztahy s druhými
Rozsah:

OBSAH

Sebepoznání

 • Úvodní sebeprezentace – práce se stereotypy vnímání
 • Škála osobního rozvoje a rozvoje vztahů s druhými (vstup)
 • Mapa osobní výkonnosti – individuální práce ve skupině
 • Orientační test temperamentu a řízená diskuse o výhodách a rezervách

Vlastnosti, schopnosti, dovednosti

 • Analýza vnitřních zdrojů – individuální práce ve skupině
 • Význam emoční inteligence
 • IQ vs. EQ
 • Týmová hra a rozbor jejího průběhu z pohledu využití emoční inteligence
 • Různé způsoby myšlení – myšlenkové mapy, předsudky
 • Jak si lidé hrají – představení konceptu E. Berne

Identita a vlastní motivace

 • Sebevnímání, sebepojetí a pohled druhých lidí
 • Role, které zastáváme
 • Motivace k práci – test a rozbor formou řízené diskuse
 • Každý to má jinak – individuální a skupinová hra
 • Osobní motivace
 • Škála osobního rozvoje a rozvoje vztahů s druhými (výstup)
2 tréninkové dny, celkem 16 hod v čase 9.00 - 17.00 hod

Cena za kurz: na vyžádání

Kontakt

Napište nám


Přihlášení do databáze