Práce s emocemi v koučování

Termín:7.6. - 9.11.2024
Místo konání:Spartakovců 6014/3, Ostrava-Poruba 708 00
Lektor:

Adam Wojtovič

Veronika Nevolová

Kód kurzu:24-PEK-1
Přínos:
 • rozvinete svou emoční inteligenci a naučíte se ji využívat v rámci koučování.
 • naučíte se zvládat vlastní nálady a efektivně pracovat s tím, co prožívají vaši klienti.
 • naučíte se zvládat nejistotu a stres a využívat svých emocí v náročných situacích.
 • získáte nové vhledy do vlastního prožívání.
 • zmírníte své překážky, které vám v koučování brání.
 • rozvinete intuici a tvořivost.
 • zvýšíte pravděpodobnost správné volby skutečně užitečných koučovacích otázek
 • budete se cítit sebevědoměji v roli kouče.
Skupina:

Tento intenzivní a zážitkový workshop plný kazuistik, příkladů z praxe a prožitkových cvičení je určen všem začínajícím i pokročilým koučům, kteří hledají další inspiraci a tvořivost ve své práci s klienty. Předpokladem účasti v semináři je absolvování základního koučovacího výcviku s minimálním rozsahem 80 hodin a více. Délka aktivní praxe není až tak podstatná a kurz si užijí jak ti z Vás, kteří pracují s klienty denně, tak Ti, kdo se svou praxí teprve začínají, případně hledají odvahu se do ní pustit. Součástí programu je rovněž práce ve dvojicích i triádách a aktivní procvičování a trénink. 

Rozsah:

1. Workshop – Kouč a jeho emoce (7. – 8.6.2024)

Cílem našeho prvního dvoudenního setkání je zdokonalit se ve všímavosti a uvědomování si vlastních emocí, zdokonalit se v jejich zvládání a hlubší vhled do toho, kdy nám naše prožívání pomáhá nebo naopak dělá naši spolupráci s klientem složitější a méně prospěšnou.

 • Jak lépe rozpoznávat vlastní emoce.
 • Jak zvládat nejistotu a stres při práci s klienty.
 • Jak reagovat na silné emoce u klienta.
 • Sdílení „nepříjemných kazuistik“ – příklady z praxe.
 • Trénink ve dvojicích/práce v triádách. 

2. Workshop – Klient a jeho emoce (6. – 7.9.2024)

Na druhé setkání přeneseme pozornost především zpátky ke klientům a procvičíme si, jak ještě pozorněji nahlížet na to, co během koučovacího procesu prožívají oni. Budeme pracovat s tím, co klientům v rámci jejich osobního rozvoje a sebepoznání efektivně zrcadlit a jakým způsobem je podporovat v tom, jak své emoce zvládat v náročných situacích a konfliktech

 • Filmové ukázky, příklady kazuistik a práce s nimi.
 • Použití empatických vět jako součást koučovacího procesu.
 • Zrcadlení emocí na příkladech, které klient přináší do rozhovoru.
 • Externalizace a přerámcování.
 • Trénink ve dvojicích/práce v triádách.

3. Workshop – Supervizní setkání (8. – 9.11.2024)

Závěrečné prezenční setkání bude věnováno především sdílení zkušeností a konkrétních kazuistik. Kromě 2 dalších technik a aktivního tréninku se tedy zaměříme hlavně na to, co se v mezidobí podařilo aplikovat do reálné praxe s klienty.

 • Prezentace kazuistik vlastní práce.
 • Technika 4 uší.
 • Škála pokroku a práce s ní.
 • Všímavost v koučovaní a její rozvoj u klientů.
 • Trénink ve dvojicích/práce v triádách.

Celkový rozsah programu je 48 hodin rozložených do tří dvoudenních prezenčních workshopů. Ty budou probíhat vždy v pátek a sobotu v čase 9:00 - 17:00 v našich prostorách v Ostravě-Porubě na ul. Spartakovců.

Cena za kurz: 26.000,- Kč vč. DPH

Kontakt

Napište nám


Přihlášení do databáze