Práce s emocemi v koučování

„Srdce má své důvody, o kterých rozum nic neví.“ (Pascal)

Koučování je řemeslo jako každé jiné. Nástrojem kouče však není žádný hmatatelný předmět ani šikovné ruce, nýbrž jeho mysl. Abychom však dokázali využít naší mysli pro pomoc druhým, musíme se nejdříve naučit ji dobře znát, vidět, jak funguje, jaké jsou její mechanismy a jaké emoce se v ní nejčastěji objevují. A to se dá učit a trénovat. Není to však nijak jednoduché, protože nás k tomu v našem životě nikdo doposud příliš nevedl. Umíme ovládat naše tělo, používat počítač, zdokonalujeme se v účetnictví, vaření, při analýze finančních trhů, ale jak se trénuje vlastní mysl, jak se zvládají emoce?

Tento kurz vám poskytne praktické návody, jak zacházet se svým prožíváním v rámci koučování. Ukážeme vám, že nikoli ignorování, ale naopak přijetí a zvládnutí emocí působí v koučovacím procesu důvěryhodně, realisticky a sebevědomě. Naučíme vás, jak se s jistotou pohybovat v "džungli" svých prožitků a jakých postupů využít při jejich zvládání. V psychoterapii se říká, že terapeut je schopen pomoci uzdravit svého klienta jen do té míry, do jaké je zdravý on sám. V koučování je toto pravidlo obdobné. Není možné být průvodcem druhých po krajinách, které nemáme sami zmapované, nejsme v nich doma, znalí a usazení.

Budeme společně pracovat na 3 hlavních oblastech - Já (kouč) a mé prožívání během koučování, Role a význam emocí klienta a jejich vliv na definování zakázky pro koučování a v závěru výcviku pak společně nahlédneme do praktických příkladů z praxe a kazuistik vaší vlastní koučovací práce.

Vykročte tedy s námi na dobrodružnou cestu po stopách svého i klientova prožívání!

Termín:6.9.2024 - 25.1.2025
Místo konání:Spartakovců 6014/3, Ostrava-Poruba 708 00
Lektor:

Adam Wojtovič

Veronika Nevolová

Kód kurzu:24-PEK-1
Přínos:
 • rozvinete svou emoční inteligenci a naučíte se ji využívat v rámci koučování.
 • zdokonalíte se v práci s vlastními emocemi během koučování i efektivnější práci s tím, co prožívají vaši klienti.
 • získáte nové vhledy do vlastního prožívání.
 • zmírníte své překážky, které vám v koučování brání.
 • rozvinete koučovací intuici a tvořivost.
 • zvýšíte pravděpodobnost správné volby skutečně užitečných koučovacích otázek
 • budete se cítit sebevědoměji v roli kouče.
Skupina:

Tento intenzivní a zážitkový workshop plný kazuistik, příkladů z praxe a prožitkových cvičení je určen všem začínajícím i pokročilým koučům, kteří hledají další inspiraci a tvořivost ve své práci s klienty. Předpokladem účasti v semináři je absolvování základního koučovacího výcviku s minimálním rozsahem 80 hodin a více. Délka aktivní praxe není až tak podstatná a kurz si užijí jak ti z Vás, kteří pracují s klienty denně, tak Ti, kdo se svou praxí teprve začínají, případně hledají odvahu se do ní pustit. Součástí programu je rovněž práce ve dvojicích i triádách a aktivní procvičování a trénink. 

Rozsah:

1. Workshop – Kouč a jeho emoce (6. – 7.9.2024)

Cílem našeho prvního dvoudenního setkání je zdokonalit se ve všímavosti a uvědomování si vlastních emocí, zdokonalit se v jejich zvládání a hlubší vhled do toho, kdy nám naše prožívání pomáhá nebo naopak dělá naši spolupráci s klientem složitější a méně prospěšnou.

 • Jak lépe rozpoznávat vlastní emoce.
 • Jak zvládat nejistotu a stres při práci s klienty.
 • Jak s větší jistotou reagovat na silné emoce u klienta.
 • Sdílení „nepříjemných kazuistik“ – příklady z praxe.
 • Trénink ve dvojicích/práce v triádách. 

2. Workshop – Klient a jeho emoce (8. – 9.11.2024)

Na druhé setkání přeneseme pozornost především zpátky ke klientům a procvičíme si, jak ještě pozorněji nahlížet na to, co během koučovacího procesu prožívají oni. Budeme pracovat s tím, co klientům v rámci jejich osobního rozvoje a sebepoznání efektivně zrcadlit a jakým způsobem je podporovat v tom, jak své emoce zvládat v náročných situacích a konfliktech. Budeme společně trénovat to, kdy v koučování zapojit "rozum" a kdy "cit". 

 • Filmové ukázky, příklady kazuistik a práce s nimi.
 • Použití empatických vět jako součást koučovacího procesu.
 • Zrcadlení emocí na příkladech, které klient přináší do rozhovoru.
 • Externalizace a přerámcování.
 • Jak pracovat s klientem na zakázce - chci lépe zvládat své emoce.
 • Trénink ve dvojicích/práce v triádách.

3. Workshop – Supervizní setkání (24. – 25.1.2025)

Závěrečné prezenční setkání bude věnováno především sdílení zkušeností a konkrétních kazuistik. Kromě 2 dalších technik a aktivního tréninku se tedy zaměříme hlavně na to, co se v mezidobí podařilo aplikovat do reálné praxe s klienty.

 • Prezentace kazuistik vlastní práce.
 • Technika 4 uší.
 • Škála pokroku a práce s ní.
 • Všímavost v koučovaní a její rozvoj u klientů.
 • Trénink ve dvojicích/práce v triádách.

Celkový rozsah programu je 48 hodin rozložených do tří dvoudenních prezenčních workshopů. Ty budou probíhat vždy v pátek a sobotu v čase 9:00 - 17:00 v našich prostorách v Ostravě-Porubě na ul. Spartakovců.

Cena za kurz: 26.000,-Kč (21.500,-Kč bez DPH)

Kontakt

Napište nám


Přihlášení do databáze