Manipulace a jak se jí bránit

Každý den se setkáváme s tím, že se nás naše okolí - zákazníci, kolegové či partneři - snaží nějakým způsobem ovlivnit, přesvědčit, případně přimět nás něco (ne)udělat. Velmi často, aniž bychom si to sami uvědomovali, se tak stáváme oběťmi manipulace. Ta bývá mnohdy vedena ze strany našeho okolí dokonce nevědomě a o to těžší pak může být se jí účinně bránit.

Hlavním cílem tohoto tréninku je naučit se rozpoznat jednotlivé techniky ovlivňování a manipulace a umět se jim účinně bránit. Dále pak osvojit si základní nástroje a přístupy, kterými můžeme ovlivňovat druhé, aniž bychom tím přestoupili hranice etiky a férovosti. Dosáhneme tak efektivnější a přesvědčivější komunikace a často i překvapivě lepšího pocitu a výsledků.

Termín:1.1. - 31.12.2022
Místo konání:Spartakovců 6014/3, Ostrava-Poruba 708 00, případně u klienta
Lektor:

Adam Wojtovič

Kód kurzu:20-MAN-1
Přínos:
 • naučíte se rozlišovat, co je a co není manipulativní chování
 • osvojíte si základní techniky a nástroje ovlivňování a persveze (ovlivňování, přesvědčování)
 • budete umět aplikovat znalosti těchto technik a nástrojů v praxi
 • prohloubíte své sebepoznání i chápání toho, jak konkrétní situace vidí a vnímají ostatní
 • zvýšíte svou schopnost přesvědčit druhé a naopak vymezit se proti jednání a požadavkům, se kterými nesouhlasíte
 • pochopíte a osvojíte si efektivní jazykové prostředky, které nám pomáhají ovlivnit nevědomé myšlenkové procesy druhých
Rozsah:

OBSAH

Co manipulace je a co není?

 • základní rysy manipulativní komunikace a manipulativního chování
 • nejfrekventovanější postupy a techniky ovlivňování druhých a tipy, jak se jim účinně bránit
 • kdo všechno s námi vlastně manipuluje a koho my sami ovlivňujeme více než je „fér“?
 • asertivní, pasivní a agresivní projevy v komunikaci

Jazyk ovlivňování a manipulace

 • efektivní argumentace
 • základní poznatky z NLP (neuro-lingvistické programování) a jejich aplikace v každodenní komunikaci
 • jazyk a výrazové prostředky persveze
 • kdy je naše jednání vědomé a co probíhá v našem nevědomí?
 • na co si dát v komunikaci pozor?

Manipulační techniky

 • základní manipulační techniky - proč je tak těžké je občas odhalit?
 • hraní rolí (jakou roli hrajeme my nebo ostatní a co z toho vlastně chceme mít?)
 • jak se bránit manipulaci a vymezit se manipulativnímu jednání?
 • jak efektivněji komunikovat, dosáhnout cíle a cítit se přitom „v pohodě“

2 tréninkové dny, celkem 16 hod v čase 9.00 - 17.00 hod

Cena za kurz: na vyžádání

Kontakt

Napište nám


Přihlášení do databáze