Leadership - Manažer, mentor, kouč

Kurz je zaměřen na zdokonalení manažerských dovedností a kompetencí v oblasti leadershipu, především pak ve smyslu použití koučovacího přístupu v každodenním vedení lidí, delegování zodpovědnosti a motivace. Jeho cílem je nabídnout účastníků nástroje pro to, aby uměli ještě lépe nechat svůj tým a jeho členy růst, rozvíjet jejich skutečný potenciál, dovednosti a samostatnost.

Tento originální leadership program zahrnuje:

 • 5 tréninkových dní – (40 hodin) prezenčních workshopů
 • 6 tele-lekcí (rozsah 90 min)
 • 3 individuální/skupinové mentorinky (skupinová supervize) - volitelné
 • 5 koučovacích sezení s reálným klientem/podřízeným/kolegoů
 • peer-koučink
Termín:2.1. - 31.12.2024
Místo konání:Spartakovců 6014/3, Ostrava-Poruba 708 00, případně u klienta
Lektor:

Adam Wojtovič

Jan Katolický

Kód kurzu:20-MMK-1
Přínos:
 • osvojit si základní koučovací dovednosti – pochopení koučovacího přístupu a jeho aplikace v každodenní praxi
 • pochopit výhody a nevýhody koučování, jako moderního nástroje pro vedení lidí. Vědět kdy a v jakých situacích je (ne)vhodné koučovat (zaměstnanec není otevřen změně/reflexi, případně nechce převzít zodpovědnost)
 • zdokonalit se v předávání efektivní zpětné vazby na vynikající, průměrný a nedostatečných pracovní výkon
 • rozšířit znalosti účastníků o motivačních nástrojích a jejich dopadu na samostatnost a výkonnost
 • naučit se jak správně zadat, delegovat a průběžně monitorovat SMARTer cíle
 • Získat tipy a nástroje pro koučování týmů a dosažení lepší spolupráce v týmech
Rozsah:

Workshop I - 2 dny

Co mám dělat, na co a jak se správně ptát?

 • základní principy koučování
 • zaměření pozornosti a aktivní naslouchání
 • model GROW model – výkonový koučink
 • koučovací pozice – manažer, mentor, kouč, princip DUO
 • vhodné a nevhodné otázky

Tele-lekce – nástroje kouče

Jaké nástroje mohu použít v každodenní manažerské praxi?

 • Blueprint projektu – projektové řízení
 • Kolo rovnováhy – mapování, sledování situace a nastavování akcí
 • Časová osa – řízení projektů
 • nastavování SMART(er) cílů – přenášení zodpovědnosti na podřízené
 • nastavování kroků a akčních plánů
 • reflexe na mezidobí a práce s pozitivní zpětnou vazbou

Workshop II – 2 dny

Kdy mám koučovat a kdy použít direktivní způsob řízení?

 • SMARTer – delegování úkolů
 • efektivní motivace, motivační teorie v praxi
 • týmový koučink
 • každodenní situace „Podřízený přichází a říká...“ – příklady z praxe účastníků
 • skupinová supervize

Individuální/skupinový mentorink

Jak mi to funguje v praxi?

 • 3 individuální/skupinové mentorinky - postřehy z praktického uplatnění
 • 5 koučovacích sezení s klientem/podřízeným/kolegou

 

Workshop III – 1 den

Kam nás program posunul a co je další krok?

 • technika Walta Disneyho– týmový koučink
 • skupinová supervize – sdílení zkušeností z praxe, poznatků, postřehů a situací
 • uzavření programu a nastavení plánu na další období

Cena za kurz: na vyžádání

Kontakt

Napište nám


Přihlášení do databáze