Koučink pro pracovníky ve výchově a vzdělávání - DVPP

Vzdělávací program Koučink pro pracovníky ve výchově a vzdělávání je interaktivní kurz s akreditací MŠMT v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace. 

Kurz je zaměřený na praktické využití koučinku při práci se žáky ve věku od 7 do 19 let a je určen pro učitele, ředitele škol a školských zařízení, pedagogy volného času, výchovné poradce, trenéry sportovních škol a školní psychology. 

Termín:1.1. - 31.12.2019
Místo konání:Spartakovců 6014/3, Ostrava-Poruba 708 00
Lektor:

Adam Wojtovič

Jan Katolický

Kód kurzu:18-DVPP-2
Přínos:
 • získáte přehled o tom, co je koučink, jak funguje a jaké výhody může přinášet jeho použití v při každodenní práci se žáky a studenty
 • naučíte se rozlišovat mezi poradenstvím, mentoringem a koučováním
 • na základě praktických ukázek, modelových situací a her (role playing) si osvojíte základní koučovací dovednosti potřebné pro efektivní vedení koučovacího rozhovoru
 • budete umět rozlišovat mezi dobrými (koučovacími) a špatnými (direktivními, sugestivními) otázkami
 • pochopíte výhody a nevýhody koučinku jako nástroje komunikace, jeho přínosy, ale i nevhodnost jeho aplikace v některých situacích (koučovaný není otevřen změně/reflexi nebo nechce převzít zodpovědnost)
 • uvědomíte si hlavní přínosy koučování (motivace, osobní růst, rozvoj krealitního myšlení, převzetí zodpovědnosti)
 • prohloubíte své kompetence v oblasti osobního rozvoje a komunikace
Skupina:
 • učitelé základních a středních škol
 • ředitelé škol a školských zařízení
 • pedagogové volného času
 • výchovní poradci
 • trenéři sportovních škol
 • školní psychologové

 

Rozsah:

kurz v rozsahu 80 vyučovacích hodin

Výuka je rozdělena do studijních bloků - kurz je zahájen dvoudenním intenzivním workshopem, následuje 6 jednodenních setkání a celý cyklus je završen dvoudenním závěrečným workshopem. Výuka probíhá v čase 9.00 - 17.00 každý z výukových dnů a to včetně přestávek.

Cena za kurz: 26 000,- Kč

Kontakt

Napište nám


Přihlášení do databáze