Koučink pro pracovníky ve výchově a vzdělávání - DVPP

Kurz je zaměřený na praktické využití koučinku při práci se žáky ve věku od 7 do 19 let a je určen pro učitele, ředitele škol a školských zařízení, pedagogy volného času, výchovné poradce, trenéry sportovních škol a školní psychology. 

"Téma koučinku si k nám na školu našlo cestu díky Adamu Wojtovičovi již v minulém školním roce, kdy se tuto službu po dohodě s námi ve spolupráci se školním psychologem pokusil nabídnout nejdříve některým žákům. Jelikož jsem jednu z nich měla tu čest učit, všimla jsem si velké proměny, ke které u ní došlo..." 

celý rozhovor o programu Mgr. Janou Naščakovou, zástupkyní ředitele na SPŠCH Ostrava, si můžete přečíst zde

Termín:24.10.2023 - 26.4.2024
Místo konání:Spartakovců 6014/3, Ostrava-Poruba 708 00
Lektor:

Adam Wojtovič

Jan Katolický

Kód kurzu:20-DVPP-2
Přínos:
 • získáte přehled o tom, co je koučink, jak funguje a jaké výhody může přinášet jeho použití v při každodenní práci se žáky a studenty
 • naučíte se rozlišovat mezi poradenstvím, mentoringem a koučováním
 • na základě praktických ukázek, modelových situací a her (role playing) si osvojíte základní koučovací dovednosti potřebné pro efektivní vedení koučovacího rozhovoru
 • budete umět rozlišovat mezi dobrými (koučovacími) a špatnými (direktivními, sugestivními) otázkami
 • pochopíte výhody a nevýhody koučinku jako nástroje komunikace, jeho přínosy, ale i nevhodnost jeho aplikace v některých situacích (koučovaný není otevřen změně/reflexi nebo nechce převzít zodpovědnost)
 • uvědomíte si hlavní přínosy koučování (motivace, osobní růst, rozvoj krealitního myšlení, převzetí zodpovědnosti)
 • prohloubíte své kompetence v oblasti osobního rozvoje a komunikace
Skupina:
 • učitelé základních a středních škol
 • ředitelé škol a školských zařízení
 • pedagogové volného času
 • výchovní poradci
 • trenéři sportovních škol
 • školní psychologové
Vzdělávací program Koučink pro pracovníky ve výchově a vzdělávání je interaktivní kurz s akreditací MŠMT v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace pod č.j.: MSMT-25825/2018-2-708. 
Rozsah:

OBSAH:

Základy koučinku ve výchově a vzdělávání       (24. - 25. 10. 2023)

Koučovací pozice – neexpertní přístup       (9. 11. 2023)

Zázračná otázka       (29. 11. 2023)

Časová osa a mapování zdrojů       (15. 12. 2023)

Přerámování problémového chování na novou dovednost             

(8. 1. 2024)

Pozitivní zpětná vazba a logické úrovně hodnot       (30. 1. 2024)

Všímavost v koučování       (19. 2. 2024)

Použití koučovacího přístupu v náročných situacích         

(25. - 26. 4. 2024)


ROZSAH:

9:00 - 17:00 hod. každý výukový den včetně přestávek

 

Cena za kurz: 26 000,- Kč

Kontakt

Napište nám


Přihlášení do databáze