Emaily a korespondence v angličtině

Kurz je zaměřen na efektivní psaní emailů a pracovní korespondenci v angličtině. Je vhodný pro všechny, kdo komunikují se svými kolegy, zákazníky, obchodními partnery či manažery v angličtině. Jeho obsah je upraven tak, aby byl přínosem od mírně pokročilých až po pokročilé angličtináře. 
Termín:1.1. - 31.12.2022
Místo konání:online, případně u klienta
Lektor:

Václav Mlčoch 

Jazyková úroveň:

mírně pokročilí B1 - pokročilí C2 (CEFR)

Kód kurzu:22-BC-1
Přínos:
 • osvojení si užitečných a v emailech často používaných frází, rozšíření slovní zásoby 
 • strukturování informací jasně, srozumitelně, výstižně
 • získání jistoty v rozlišování mezi formální a neformální komunikací a zvořilými a nezdvořilými jazykovými prostředky
 • zdokonalení formy a stylu anglicky psaných emailů a dopisů 
 • získání jistoty při komunikaci s anglicky mluvícím protějškem
 • sjednocení firemní prezentace v oblasti obchodní korespondence
Skupina:

malé skupinky (max. 8 účastníků v kurzu)

Rozsah:
OBSAH
 • jasné a srozumitelné strukturování informací v emailech a ostatní korespondenci v angličtině
 • ustálené vazby v pracovní korespondenci a jejich srovnání s češtinou
 • nejběžněji používané fráze a zkratky
 • jazykové prostředky pro vyjádření informací přímo, nepřímo nebo diplomaticky 
 • formální a neformální jazykové prostředky
 • vzorové emaily, dopisy a šablony (poptávky, informace o dodávkách, urgence plateb, stížnosti a reklamace...)

2 tréninkové půldny, celkem 7 hodin v čase 8.30 - 12.00 hod.

Cena za kurz: na vyžádání

Kontakt

Napište nám


Přihlášení do databáze