Efektivní práce se zpětnou vazbou

Cílem tohoto tréninku je objasnit účastníkům hlavní principy práce se zpětnou vazbou s důrazem na její aplikaci v manažerské praxi. Účastníci si formou prožitkových cvičení budou mít příležitost uvědomit význam zpětné vazby jako rozvojového nástroje podporujícího sebereflexi a učení. Hlavní důraz bude kladen na práci s pozitivní zpětnou vazbou, ale procvičovat se bude i forma předání ZV na průměrný a nedostačující výkon.

Termín:1.1. - 31.12.2022
Místo konání:Spartakovců 6014/3, Ostrava - Poruba 708 00, případně u klienta
Lektor:

Jan Katolický

Kód kurzu:22-EZV-1
Přínos:

Přínosy pro účastníka: 

 • uvědomí si hlavní manažerské zásady pro předávání zpětné vazby – forma, frekvence, obsah
 • uvědomí si rozdíl mezi hodnocením a ZV
 • uvědomí si možnosti a vliv pozitivní zpětné vazby při řízení výkonu a pro motivaci
 • osvojí si techniku pro předávání zpětné vazby na průměrný a podprůměrný výkon
 • rozšíří si možnosti využití zpětné vazby jako rozvojového nástroje učení
Skupina:

malé skupinky (max. 10 účastníků v kurzu)

Rozsah:

Obsah:

 • rozdíl mezi ZV a hodnocením
 • práce s chybou – vliv na učení a změnu
 • význam pozitivní zpětné vazby při vedení lidí
 • jak pracuje náš mozek – základy NLP
 • dopad ZV na tvorbu nových „programů v mozku“ podporujících učení
 • technika tangram – preciznost při pojmenovávání a trénink ZV
 • aktivní naslouchání při práci se ZV
 • ZV na vynikající, průměrný a podprůměrný výkon
 • sebereflexe – vlastní postoje, předpoklady a předsudky při práci se ZV
 • práce s kritickou proměnnou při řízení výkonu
 • negativní zpětná vazba a její nežádoucí dopady na motivaci

Dvoudenní intenzivní kurz v čase 9.00 – 17.00 hod.

Cena za kurz: na vyžádání

Kontakt

Napište nám


Přihlášení do databáze