Development centrum

DC je určeno pro jednotlivce a týmy, které vybírají vhodný typ tréninku pro osobnostní rozvoj, případně vstupují do delšího vzdělávacího programu. Jeho smyslem je především nabídnout prostor pro lepší poznání svých silných stránek a předností a lépe pochopit a identifikovat oblasti, na kterých by pro ně bylo užitečné pracovat. Dříve než jsou zařazeni do konkrétního programu (školení, individuální koučink apod.) tak mají účastníci DC příležitost poznat své možnosti a hranice.


"Perfektní školení, otevírající hravou formou pohledy na lidi, které jsou pro člověka skryté. Ideální pro týmy, kde se ukáže, jak využít jednotlivé vlastnosti lidí pro to, aby byl tým silnější. Vztahy lidí v týmu, proč jsou, jaké jsou, a jak je vylepšit. Vysvětluje proč je charakter lidí, jaký je. Školení předčilo moje očekávání a doporučuji ho vřele všem."

(Jindra Soldán)

Další hodnocení programu účastníky naleznete zde...

...volte ta správná slova

Termín:1.1. - 31.12.2022
Místo konání:Spartakovců 6014/3, Ostrava-Poruba 708 00, případně u klienta
Lektor:

Jakub Řeřicha

Jan Katolický

Kód kurzu:20-DC-1
Přínos:

ÚČASTNÍK DC (Development centra):

 • má příležitost identifikovat své silné stránky, zdroje a kvality
 • získává prostor pro sebepoznání a sebereflexi
 • obdrží individuální zpětnou vazbu od lektorů programu i ostatních účastníků – náměty pro další práci na sobě
 • je aktivně zapojen a samostatně formuluje možné směřování svého dalšího vzdělávání
 • uvědomuje si důležitost osobního rozvoje a je pro něj motivován
Rozsah:

PŘÍKLAD OBSAHU

První den programu

 • zvládání stresu při omezeném čase
 • modelová situace – Jak pracovat s chybou?
 • sebeprezentace práce s životními hodnotami a vnitřními motivátory
 • test mozkových preferencí
 • teorie komunikace a její příklady v praxi
 • skupinová modelová situace – zaměření na vyjednávání, sebeprosazení a argumentaci
 • týmové role a příklady jejich projevů v praxi
 • Test MBTI a jeho uplatnění v každodenní komunikaci a praxi
 • trénink prezentace uvnitř a vně skupiny, modelové situace zaměřené na vyjadřovací schopnosti

Druhý den programu

 • Gordonův test komunikačních stylů a následné společné vyhodnocení
 • skupinová modelová situace – zaměření na týmovou spolupráci, aktivní naslouchání a argumentaci
 • Osobní erb – individuální popis silných a slabých stránek a možností rozvoje
 • individuální zpětné vazby – osobnostní předpoklady, komunikační předpoklady, přirozené role při práci v týmu
 • podněty a tipy pro další rozvoj

2 tréninkové dny, celkem 16 hod v čase 9.00 - 17.00 hod

Cena za kurz: na vyžádání

Kontakt

Napište nám


Přihlášení do databáze