Cestování s Escholou - Dublin a jeho okolí

Kamarádi naléhali, ať někam zajedeme. Chtěli Londýn. Tam už jsem byla dvakrát, tam se mi znovu nechce. Takže kam ...? Spontánní nápad: Dublin. Něco jsme o něm měli v učebnicích angličtiny, vypadalo to celkem fajn, tak proč ne? Nápad se ujal, že prý Irsko je krásné, a ty jeho útesy! Tak jsme začali plánovat, všechno objednávat a hotovo, může se jet, Dublin nás čeká! Jenže...ale neee! Ty útesy jsou na západě! Ne na východě, u Dublinu! Ach jo, pozdě, všechno špatně :-(.

Chcete vědět, jak to dopadlo?

Zamilovala jsem se do Dublinu! A jeho okolí ... prostá nádhera! Útesy jsou i tam, i když ne Mohérské, pro mne snad ještě krásnější, malebné a barevné. A nemají jen útesy. Co třeba pohoří Wicklow? I když ne vždy slunné a vlídné, má úchvatné výhledy. Slyšeli jste o zahradách Powerscourt? Třetí nejkrásnějí v Evropě! A to jsem ještě nezmínila historii a snad i prehistorii Irska. Vždyť tady se dají najít stavby starší než egyptské pyramidy. Nevěděli jste o tom? Já taky. Teď už ano.

Tak jestli něco z toho chcete vidět a něco i slyšet, přijďtě. A to jsem nezmínila vše ... např. nejlepší bar na světě :-)

 

Dublin and its surroundings, Ireland

Friends urged to go travelling somewhere. They wanted London. But I've been there twice already, I don't feel like going there again. So where to then ...? Spontaneous idea: Dublin. There was something about it in our English textbooks, it looked pretty nice, so ... why not? The idea cought on, Ireland is said to be beautiful, and let alone its cliffs ! So we started planning, ordering everything and finally done, ready to go, Dublin is awaiting us! Except ... Oh nooo! Those cliffs are west! Not in the east, near Dublin! Oh yeah, too late, everything wrong :-(.

Do you  want to know how it turned out?

I have fallen in love with Dublin! And its surroundings ... pure splendour! Cliffs are even there, though not Mohair, for me maybe even more beautiful, picturesque and colourful. And there aren´t cliffs only. How about the Wicklow Mountains for example? Although not always sunny and pleasant, they have breathtaking views. Have you heard of Powerscourt Gardens? The third most beautiful in Europe! And I haven´t mentioned the history and perhaps even the prehistory of Ireland yet. After all, buildings older than the Egyptian pyramids can be found there. Didn't you know? Neither did I. But now I do.

So if you want to see some of that and hear some about it, come. And I haven´t even mentioned everything ... such as the best bar in the world :-)

Svou účast nám prosím potvrďte níže přes tlačítko objednat nebo napište na alena.grygarikova@eschola.cz

 

Termín:12.11.2019
Lektor:

Helena Chovancová

Jazyková úroveň:

pokročilí začátečníci A1 - pokročilí C2 (CEFR)

Kód kurzu:19-Z-02
Skupina:

kapacita omezena - 15 osob

Rozsah:

18.00 - 19.30 hod

Cena za kurz: vstupné dobrovolné

Kontakt

Napište nám


Přihlášení do databáze