Burza nápadů pro učitele angličtiny předškolních a mladších školních dětí - DVPP

Tento interaktivní kurz s akreditací MŠMT je určen pro učitele mateřských škol a prvního stupně ZŠ. Je zaměřený na využití široké škály nápadů pro doplnění a obohacení práce s dětmi při osvojování anglického jazyka. 

Účastníci kurzu se naučí způsoby, jak mohou učitelé dětem jazyk předložit a ne jej učit. Seznámí se s možnostmi, jak cizí jazyk procvičovat prostřednictvím zážitků v radostné atmosféře a jak nenásilně zapojovat děti do her i dalších činností. V průběhu kurzu si každý účastník vytvoří vlastní porfolio plné nových nápadů, her a aktivit. Velkým přínosem tohoto kurzu je budování zdravého sebevědomí jak u učitelů, tak posléze u dětí.

 

Základní komunikační prvky

 • odbourávání strachu z nového neznámého jazyka
 • pozdravy, zdvořilostní obraty, oslovení
 • první porozumění a reagování
 • hry na procvičování výslovnosti 

Barevný svět a já v něm

 • barvy, lidské tělo, oblékání, zdraví, sporty
 • reagování na první komunikaci: Co ?, Kde ?
 • potraviny, ovoce, zelenina
 • vyjádření pocitů: mám/nemám rád, líbí / nelíbí se mi, chci / nechci

 Hraní si s čísly

 • počítání, porovnávání
 • základní prostorové vztahy
 • protiklady ve spojení s nejbližším prostředím, domovem, školou
 • hry s čísly

 Příroda a svět kolem nás

 • roční období s charakteristickými znaky, počasí
 • zvířata, výlety do světa
 • dopravní prostředky
 • bezpečné chování ve spojení se známým okolím, městem, vesnicí, přírodou

 

Termín:1.1. - 31.12.2021
Místo konání:Spartakovců 6014/3, Ostrava-Poruba 708 00
Lektor:

Mgr. Iveta Vojtěchovská

Kód kurzu:20-AJ-DVPP
Přínos:

Cílem tohoto kurzu je poskytnutí široké škály nápadů pro doplnění a obohacení práce s dětmi v osvojování anglického jazyka. 

Účastníci kurzu se naučí způsoby, jak mohou učitelé dětem jazyk předložit a ne jej učit. Seznámí se s možnostmi, jak cizí jazyk procvičovat prostřednictvím zážitků v radostné atmosféře a jak nenásilně zapojovat děti do her i dalších činností. V průběhu kurzu si každý účastník vytvoří vlastní porfolio plné nových nápadů, her a aktivit. Velkým přínosem tohoto kurzu je budování zdravého sebevědomí jak u učitelů, tak posléze u dětí.

Skupina:

Maximální počet účastníků studijní skupiny je 15 osob. Kurz je určen pro učitele mateřských škol a učitele 1.stupně ZŠ.

Rozsah:

Interaktivní kurz v rozsahu 32 vyučovacích hodin. Výuka je rozdělena do 4 měsíců a bude probíhat v bloku (4 vyučovací hodiny) každý druhý týden.

Cena za kurz: 4.300 Kč

Kontakt

Napište nám


Přihlášení do databáze