Akreditovaný kouč

Roční výcvikový kurz v celkovém rozsahu 120 hodin akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) pro pracovní pozici kouč – zaměření: koučink.

 • 10 dnů prezenční výuky
 • 10 tele-lekcí (každá 1,5 hod)
 • 9 hodin skupinového mentorinku (skupinové supervize)
 • 2 hodiny individuálního mentorinku (individuální supervize)
 • 6 individuálních koučovacích sezení – peer coaching (sebezkušenostní rozvojový program)
 • 20 hodin samostatné praxe s reálnými klienty
 • akreditace MŠMT dle standardů ICF (International Coach Federation)

Cílem toho intenzivního ročního výcviku je seznámit účastníky s koučinkem, jeho základními principy, nástroji, postupy a také s klíčovými kompetencemi koučů. Absolventi kurzu budou schopni zastávat pozici kouče ve firemním prostředí i mimo něj: budou umět identifikovat potřeby v oblasti koučinku v organizaci, dlouhodobě se podílet na osobním rozvoji a vzdělávání zaměstnanců a zavádět koučovací přístup k vedení lidí. Budou umět efektivně nastavit individuální koučovací programy jednotlivců i týmů.  

 "Tento výcvikový kurz splnil veškerá má očekávání. Celková organizace a připravenost kurzu je výborná a všichni lektoři jsou vynikající profesionálové v koučování, kteří mají zároveň "dar" tuto dovednost předat. Tento výcvik vás skutečně naučí koučovat. Vřele doporučuji všem, kteří se chtějí stát interním koučem!"

(Hana Czyž)

Další hodnocení programu účastníky naleznete zde...

Termín:25.3. - 1.12.2025
Místo konání:Spartakovců 6014/3, Ostrava-Poruba 708 00
Lektor:

Adam Wojtovič

Jan Katolický

Iveta Vojtěchovská

Kód kurzu:25-AIKO-14
Přínos:
 • získá přehled o tom, co je koučink, jak funguje a jaké výhody může přinášet jeho použití při každodenním vedení lidí
 • pochopí výhody a nevýhody koučinku jako nástroje moderního řízení, jeho přínosy, ale i nevhodnost jeho aplikace v některých situacích (zaměstnanec není otevřen změně/reflexi nebo nechce převzít zodpovědnost)
 • na základě teoretických lekcí, praktických nácviků a skupinové i individuální supervize si osvojí základní koučovací dovednosti potřebné pro efektivní vedení koučovacího rozhovoru
 • prohloubí své manažerské kompetence v oblasti moderního leadershipu
 • seznámí se a v praxi si procvičí různé styly a přístupy ke koučování
 • absolvuje sebezkušenostní program (peer coaching) v rozsahu 6 koučovacích sezení
 • naučí se rozpoznat motivaci klienta a efektivně s ní pracovat
 • získá praktické návody, tipy a doporučení pro práci interního kouče a pro sestavování individuálních rozvojových plánů
 • při splnění podmínek (80% účast na workshopech a tele-lekcích, 70% hodnocení při závěrečné zkoušce) získá akreditaci MŠMT
 • kurz je vedou 3 profesionální lektoři/koučové s mezinárodní certifikací ICF
Skupina:
 • zájemce, který se chce stát profesionálním koučem s akreditací
 • ten, kdo hledá alternativu k manažerským či leadership programu a rozvoji
 • HR manažer a manažer vzdělávání
 • interní lektor a kouč
 • projektový manažer, team-leader
 • lektor dalšího vzdělávání (rozvojové kurzy, soft-skills tréninky)
 • každý, kdo má zájem o osobní rozvoj a růst
Rozsah:

OBSAH

Workshop I - Základy koučování podle modelu GROW (25.- 27.3.2025)

 • teoretické základy koučování, vhodné a nevhodné otázky v koučování
 • zaměření pozornosti a aktivní naslouchání
 • struktura koučovacího rozhovoru

Tele-lekce - Nástroje kouče I (březen - květen 2025)

Wokrshop II - Brief koučink - práce s detailními popisy preferované budoucnosti (14. - 15.05.2025)

 • upevnění koučovací, neexpertní pozice
 • podpora a motivace klientů v koučovacím procesu
 • síla vizualizace při nastavování cílů

Tele-lekce - Nástroje kouče II (květen - červen 2025)

Workshop III - Vedení (bez)problémových rozhovorů s klienty (18. - 19.06.2025)

 • na řešení orientovaný přístup v koučování
 • kreativní způsoby práce se škálou pokroku
 • mapování zdrojů klienta a práce s nimi

Praxe a supervize (červen - září 2025)

Workshop IV - Intuice a práce s jazykem v koučování (16. - 17.09.2025)

 • hlavní překážky aktivním naslouchání
 • práce s jazykem v koučování - čeho si všímat, když klient hovoří
 • nástroje "intuitivního" kouče

Individuální mentorink (září - říjen 2025)

Workshop V - Koučování týmů (4.11.2025)

 • nástroje pro koučování týmů
 • praktické nácviky práce se skupinou
 • nastavování cílů v týmovém koučování a skupinová dynamika

Závěrečné obhajoby - (30.11. - 1.12.2025)

Cena za kurz: 58.000,-Kč

Kontakt

Napište nám


Přihlášení do databáze