Kurzy koučování pro pedagogy - DVPP

Od října 2018 jsme instituce akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro provádění programů v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). 

Metodu koučování, kterou vnímáme jako velmi užitečný nástroj komunikace,  tak nyní můžeme nabídnout také pedagogům, výchovným poradcům, školním psychologům i ředitelům škol a školských zařízení. Absolventi našich kurzů se naučí aplikovat koučovací přístup ve své praxi a tím využívat skutečný potenciál žáků, rozvíjet jejich kreativní myšlení a podporovat jejich osobní rozvoj, schopnost efektivně zvládat problémové situace a převzít zodpovědnost za jejich řešení.

 

Kurzy jsou akreditovány v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace pod č.j.: MSMT-25825/2018-2-708. Výstupem kurzu je Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu v rámci DVPP.


"Téma koučinku si k nám na školu našlo cestu díky Adamu Wojtovičovi již v minulém školním roce, kdy se tuto službu po dohodě s námi ve spolupráci se školním psychologem pokusil nabídnout nejdříve některým žákům. Jelikož jsem jednu z nich měla tu čest učit, všimla jsem si velké proměny, ke které u ní došlo..." 

Celý rozhovor s účastnicí našeho propramu pro pedagogy,  Mgr. Janou Naščakovou, zástupkyní ředitele na SPŠCH v Ostravě, si můžete přečíst zde...

 

Další hodnocení účastníků programu najdete zde

NÁZEV KURZUTERMÍN KURZUKÓD KURZUCENA KURZU
Základy koučování pro učitele a výchovné poradce - DVPP1.1. - 31.12.202020-DVPP-19 600,- KčKontaktovat
Koučink pro pracovníky ve výchově a vzdělávání - DVPP14.10.2020 - 23.3.202120-DVPP-226 000,- KčObjednat

Kontakt

Napište nám


Přihlášení do databáze