Individuální kurzy pro veřejnost

Při sestavování individuálních kurzů na klíč vycházíme z následující struktury:

1. ANALÝZA POTŘEB
Při analýze potřeb vycházíme vstříc vašim představám, abychom však učinili kurz co nejefektivnějším...
  • ptáme se na vaše zkušenosti s jinými kurzy a učebními materiály co vás obohatilo, co bylo nepotřebné, co bychom zbytečně opakovali;
  • zjišťujeme vaše profesní požadavky na komunikaci v angličtině,
  • zjišťujeme vaši jazykovou úroveň atd.
2. NÁVRH OBSAHU
Na základě analýzy vašich potřeb navrhneme program kurzu tak, aby co nejlépe odpovídal vaší profesi, zkušenostem, časovým možnostem, stávající jazykové úrovni a vašim konkrétním cílům.

3. UČEBNÍ MATERIÁLY
Volba učebních materiálů vychází částečně z obsahu kurzu. Běžně používáme celou škálu učebních pomůcek. Navíc zde můžeme zahrnout i vaše vnitropodnikové materiály (e-maily, výroční zprávy), čímž výuku ještě více přiblížíme vašemu reálnému pracovnímu prostředí.

4. TEMPO KURZU A HODNOCENÍ
Tempo kurzu volíme tak, aby odpovídalo vaší jazykové úrovni a požadavkům na intenzitu, přičemž ho společně s vámi hodnotíme, aby náročnost programu byla adekvátní.

5. CÍL KURZU
Věříme, že každý kurz musí mít směr a konkrétní cíl. Učíte se jazyk pro radost? Potřebujete jej ke své práci? Chcete absolvovat mezinárodní jazykovou zkoušku? Řekněte nám to! S vaší pomocí může být program ještě kvalitnější.

Kurzy je možné zajistit a záhájit kdykoli v průběhu roku!
NÁZEV KURZUTERMÍN KURZUKÓD KURZUCENA KURZU
Individuální kurz1.1. - 31.12.202020-EC-1420,-Kč bez DPH / 1 vyučovací hodinaObjednat

Kontakt

Napište nám


Přihlášení do databáze