Coaching concept

Kurz je zaměřen na zdokonalení manažerských dovedností a osobní rozvoj. Je určen především pro skupiny "talentů" ve firmách (talent pool), ale je vhodný rovněž pro senior manažery na pozicích středního a vyššího managementu. Originálním způsobem propojuje prezenční workshopy a individuální konzultace, čímž se významně zvyšuje motivace pro rozvoj a změnu ze strany účastníků, a tím i maximalizuje efektivita a přínos tréninků.

Je založen na předpokladu, že účastníci přicházejí s autentickými příklady z každodenního života ve firmě tak, jak je na pracovišti zažívají a vnímají, čímž se zvyšuje faktický přínos tréninků a dopad na realitu frekventantů kurzu.

 

Při stavbě obsahu a zaměření jednotlivých prezenčních workshopů vycházíme z následujících vstupních informací:

 •  individuální rozvojové plány
 • výstupy z 360°zpětné vazby
 • znalost jednotlivců a jejich tréninkových potřeb ze strany HR/training manažerů 

Hlavním rozdílem oproti tradičním kurzům je: 

 • aktivní zapojení účastníků do spolurozhodování o jeho obsahové náplni a zaměření
 • možnost absolvovat individuální konzultace s koučem/mentorem v průběhu celého programu

 Tento originální rozvojový program zahrnuje:

 • 6 tréninkových dní
 • 6 individuálních koučovacích/mentoringových případně supervizních konzultací - volitelné
 • peer-learning
 • po dohodě je možno zařadit interní tréninky/workshopy

Cíle a hlavní přínosy programu:

 •  nabídnout účastníkům cíleně zaměřené rozvojové workshopy
 • zapojit je do spolu-definování tréninkových potřeb a tím podpořit jejich motivaci pro rozvoj
 • maximalizovat přínos programu a aplikace nabytých dovedností v praxi formou průběžných individuálních konzultací
 • zdokonalit manažerské a komunikační dovednosti účastníků programu
 • podpořit efektivní komunikaci v týmu
 • využít sebereflexi a sebepoznání účastníků pro individualizaci obsahu programu "na klíč"

 Obsah programu:                                                                                              

 

 Prezenční workshopy:

 •  téma prvního workshopu obvykle vychází ze vstupních informací (HR/training, 360°ZV, případně plány rozvoje)
 • standardně doporučujeme workshop na téma "Emoční management"
 • obsah dalších workshopů definují účastníci na základě dohody s lektory a HR/training manažerem
 • příklady zaměření tréninků - efektivní komunikace, leadership, time management, předávání efektivní zpětné vazby apod.
 • mezi workshopy lze zařadit i interní kurzy ve firmě (finance, firemní procesy, produktová školení apod.)

 Individuální konzultace:

 •  6 individuálních sezení - doporučujeme jako volitelnou nabídku účastníkům
 • možnost volit koučování/mentoring, případně supervizi
 • zaměření individuálních konzultací může vycházet z požadavků účastníka, výstupu 360°, apod.
 • na konci programu proběhne závěrečné hodnotící sezení (kouč, účastník, HR/training manažer)

 Metody a follow-up:

Tento originální internzivní program je zaměřen především na praktické osvojení dovedností v praxi. Je založen na předpokladu, že účastníci přicházejí s autentickými příklady z každodenního života ve firmě tak, jak je na pracovišti zažívají a vnímají. Tímto se významně zvyšuje faktický přínos tréninku a dopad na realitu frekventantů kurzu.

 • interaktivní prezentace a workshopy
 • skupinové diskuze, hodnocení a reflexe
 • individuální konzultace (koučink, mentorink)

 


Kontakt

Napište nám


Přihlášení do databáze