Eschola | Coaching concept

Coaching concept

Co je Coaching Concept?

Na základě mnohaletých zkušeností s tréninky soft-skills v angličtině i češtině jsme si uvědomili, že u některých témat, jež klienti v rámci kurzů absolvují, je velmi obtížné dosáhnout trvalejší změny. Jedná se především o oblasti a témata, která souvisí s našimi ustálenými stereotypy, návyky a vzorci chování. Jinak řečeno, vycházíme ze zkušenosti mnoha našich klientů, že po absolvování standardních dvoudenních rozvojových kurzů bývají pár dní až týdnů nadšeně odhodláni pro změnu, ale v mnoha ohledech se po čase vracejí k původním stereotypům a zvykům.

K docílení lepšího efektu a dosažení skutečných změn nabízíme v rámci svých programů možnost kombinace jedno až dvoudenních kurzů a následného či průběžného individuálního koučování.

Coaching Concept se nám opakovaně osvědčil, jak v případě jednotlivých témat jako např. time management, efektivní komunikace, leadership a dalších, kde s klienty pracujeme nejen na zavedení konrétních dovedností a nástrojů do jejich každodenní praxe, tak u dlouhodobějších programů, kdy se s jednou skupinou účastníků setkáváme v rámci delšího časového období.

...volte ta správná slova

Kontakt

Napište nám


Přihlášení do databáze