Co je koučink

Co je koučink?

Koučink je moderní metoda osobního rozvoje, jejímž smyslem je uvolnit a plně rozvinout potenciál koučovaného. Základním předpokladem pro koučování je zájem koučovaného o dosažení určité pozitivní změny ve svém profesním nebo osobním životě.

Koučovací rozhovor je založen na otázkách, kterými kouč vede klienta k nalézání vlastních, originálních postupů a rozhodnutí. Kouč neradí, nedoporučuje a nenavrhuje - vychází z předpokladu, že největším „expertem“ na dané téma je klient.

K čemu Vám může koučování pomoci?

Life koučink

  • rovnováha mezi osobním a pracovním životem
  • zvládnutí významné změny v osobním životě - zaměstnání, vztahy...
  • důležitá rozhodnuti
  • zlepšení v oblasti komunikace a vztahů
  • sebepoznání

Manažerský koučink

  • zvýšení výkonnosti
  • lepší time management
  • nastavení strategie a motivace týmu
  • efektivní komunikace
  • prezentační koučink
Koučování Ostrava

Kontakt

Napište nám


Přihlášení do databáze