Akreditované vzdělávací programy pro pedagogy

V novém školním roce otevítáme interaktivní vzdělávací programy pro ředitele škol a školských zařízení, výchovné poradce, metodiky prevence a všechny pedagogy, kteří mají zájem o osobní růst a rozvoj

Koučink pro pracovníky ve výchově a vzdělávání

Základy koučování pro učitele a výchovné poradce

Cílem vzdělávacích programů je objasnit účastníkům hlavní principy koučování jako moderního a přínosného způsobu komunikace se žáky a procvičit základní techniky koučovacího přístupu k dětem i dospělým (kolegové učitelé/rodiče žáků).

Absolventi kurzu se naučí aplikovat koučovací přístup ve své praxi a tím využívat skutečný potenciál žákůrozvíjet jejich kreativní myšlení a podporovat jejich osobní rozvoj, schopnost efektivně zvládat problémové situace a převzít zodpovědnost za jejich řešení.

Pokud máte zájem o více informací, kontaktujte prosím Alenu Grygaříkovou, tel.: 734 100 769,
e-mail: alena.grygarikova@eschola.cz

Kontakt

Napište nám


Přihlášení do databáze